ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ἀρριανοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, Ἑξάντας, 1992.

2. Βασιλείου-Μανίνης Δημήτρης, Μέγας Ἀλέξανδρος, εἰκονογράφηση Πασχάλη Δουγαλῆ, Ἀκρίτας, Ἀθήνα, 1997.

3. Δασκαλάκης Β. Ἀπόστολος, Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ὁ ἑλληνισμός, Ο.Ε.Δ.Β., Ἐν Ἀθήναις, 1963.

4. Ἡ φυλλάδα τοῦ Μεγάλου Ἀλέξανδρου ἤ ἡ ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλέξανδρου τοῦ Μακεδόνος, Βίος, πόλεμοι καὶ θάνατος αὐτοῦ, μὲ ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Ἀ. Πάλλη, Πυρσός, Ἀθήνα, 1935.

5. Κόφφας Κ. Ἀλέξανδρος, Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ τὸ ἐκπολιτιστικό του ἔργο, Ἱστορικὴ καὶ παιδαγωγικὴ θεώρηση, Ἀλέξανδρος Κ. Κόφφας, Ἄννα Ἰ. Στραταριδάκη, Γρηγόρη, Ἀθήνα, 1997.

6. Μάρτης Νικόλαος, Ἡ πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας, 1992.

7. Μεγάλη Ἀμερικανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀλέξανδρος, ἐκδ. Κιτσιᾶ, 1974.

8. Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἀπὸ τὴν γῆ τῆς Μακεδονίας ἕως τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης, Ἀθήνα, Alpha Bank, 2010.

9. Μπόσιος Ἀθανάσιος, Μέγας Ἀλέξανδρος, Βασιλιὰς τῶν Μακεδόνων, Βολονάκη, Ἀθήνα, 2004.

10. Ξενόπουλος Γρηγόριος, Ὁ μικρὸς Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἀδελφοί Βλάσση, Ἀθήνα, 2002.

11. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ, Βιέννη 1797, ἐπιμέλεια – σχόλια Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ἐπιστημονική Ἑταιρεία Μελέτης «Φερῶν – Βελεστίνου – Ρήγα», Ἀθήνα, 2006.

12. Παπαδόπουλος Νίκος, Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, Ἱστορία καὶ θρύλοι, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα, 2004.

13. Πλουτάρχου, Ἀλέξανδρος, Μαλλιάρης, 1999.

14. Σκουφάκης Πέτρος, Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος κατὰ τὸν Ἀρριανόν, Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη, 1973.

15. Συλλογικὸ ἔργο, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἠλίας Κουλακιώτης, Ἀντώνης Ν. Χαροκόπος, Ἰωάννης Α. Βάρτσος, Claude Mossé, Ἐμμανουὴλ Μικρογιαννάκης, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Δημήτρης Λυπουρλῆς, Ἑλένη Γ. Λεοντσίνη, Ἑλένη Προκοπίου, Λίνος Γ. Μπενάκης, Αὔγουστος Μπαγιόνας, Ρωξάνη Δ. Ἀργυροπούλου, Νίκος Μπιργάλιας, Παντελῆς Νίγδελης, Βίκτωρας Σαρηγιαννίδης, Hassan Badawi, Ἐλευθεροτυπία, Ἀθήνα, 2009.

16. Τσοπάνης Κωνσταντῖνος, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ὁ γιὸς τοῦ Ἄμμωνος Διός, Νοῶν, Ἀθήνα, 2010.

17. Χατζηδάκης Γιῶργος, Ὁ ἄγνωστος Μέγας Ἀλέξανδρος, Γιῶργος Χατζηδάκης, Ἀλέξανδρος Μήτσιου, Στελίνα Μαργαριτίδου, κ.ἄ., Ἀρχέτυπο, Θεσσαλονίκη, 2004.

18. Birt Theodor, Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας καὶ ὁ παγκόσμιος ἑλληνισμὸς μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, μετάφραση Νικ. Κ. Παπαρρόδου, Πελεκάνος, Ἀθήνα, 2006.

19. Burn A. R., Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ἡ ἑλληνιστικὴ αὐτοκρατορία, μετάφραση Ἀλέξανδρος Κοτζιᾶς, Κέδρος, Ἀθήνα, 1998.

20. Bose Partha, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἡ τέχνη τῆς στρατηγικῆς, Διαχρονικὰ μαθήματα ἡγεσίας τοῦ ἱδρυτῆ τῆς μεγαλύτερης αὐτοκρατορίας στὸν κόσμο, μετάφραση Ἕλενα Τσουκαλᾶ, Κριτικὴ, Ἀθήνα, 2004.

21. Cartledge Paul, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἡ ἀναζήτηση ἑνὸς νέου παρελθόντος, μετάφραση Ρένα Καρακατσάνη, Ἐκδοτικὸς Οἴκος Α. Α. Λιβάνη, Ἀθήνα, 2004.

22. Chrisp Peter, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ὁ θρύλος ἑνὸς βασιλιᾶ πολεμιστῆ, μετάφραση Κατερίνα Σέρβη, Ἐκδόσεις Πατάκη, Ἀθήνα, 2004.

23. Green Peter, Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδόνας, Ὁ μέγας στρατηλάτης τῆς ἱστορίας 356-323 π.Χ., μετάφραση Μιχάλης Δελέγκος, Διόπτρα, Ἀθήνα, 2008.

24. Hammond Nicolas – Goeffrey Lempriere, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἕνας ἰδιοφυής, ἐπιμέλεια Πάνος Θεοδωρίδης, μετάφραση Πάνος Θεοδωρίδης, Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1997.

25. J.G. Droysen, Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλέξανδρου, Μτφρ.: Ρένος, Ἦρκος & Στάντης Ἀποστολίδης, Ἐκδόσεις Τραπέζης Πίστεως, 1999.

26. Manfredi Valerio – Massimo, Μέγας Ἀλέξανδρος, μετάφραση Εὐάγγελος Κεφαλλονίτης, Ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος», Ἐκδοτικὸς οἶκος Ἀ. Λιβάνη, Ἀθήνα, 2008.

27. McCarty Nick, Μέγας Ἀλέξανδρος, μετάφραση Κάντζολα Σαμπατάκου – Βεατρίκη, Σαββάλας, Ἀθήνα, 2007.

28. O’ Brien John Maxwell, Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, Ὁ ἀόρατος ἐχθρός, Μιὰ βιογραφία, ἐπιμέλεια Γιάννης Ἀντωνόπουλος, μετάφραση Νάνσυ Κουβαράκου, 112 Ἕλλην, Ἀθήνα, 2000.

29. Prevas John, Ὁ φθόνος τῶν θεῶν, Μέγας Ἀλέξανδρος, Ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτώση, μετάφραση Γιάννης Παπαϊωάννου, Κέδρος, Ἀθήνα, 2007.

30. Racine Jean Baptiste, Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, μετάφραση Ἀλεξάνδρα Συμεωνίδου, Μπατσιούλας Ν. & Σ., Ἀθήνα, 2009.

31. Rice E. E., Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, μετάφραση Δέσποινα Ρισσάκη, Νεφέλη, Ἀθήνα, 2003.

32. Ruth Sheppard, Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας Στρατηλάτης, μετάφραση Παναγιώτα Γκουμέα, Ψυχογιός, Ἀθήνα, 2009.

33. Stoneman Richard, Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, Ἀπὸ τὴν ἱστορία στὸν θρύλο, μετάφραση Φωτεινὴ Μοσχῆ, ἐπιμέλεια Μαρία Ἀποστολοπούλου, Ἀθήνα, 2011.

34. Tarn William Woodthorpe, Μεγάλοι Ἕλληνες, Μέγας Ἀλέξανδρος, μετάφραση Γιάννα Σκαρβέλη – Φανή Γαϊδατζῆ, Σκάϊ, Ἀθήνα, 2009.

35. Tarr Judith, Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ κυρίαρχος τῶν δύο κόσμων, Ἱστορικὸ μυθιστόρημα, μετάφραση Τέμια Κοτσιλίτη, Ἀτραπὸς, Ἀθήνα, 2004.