ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γράμμα στόν Ἀλέξανδρο

Εἶναι δρόμοι πού περπάτησες κι εἶναι κι ἄλλοι, πού δέν περπάτησες. Αὐτούς τούς δεύτερους θέλω νά σοῦ «χαρίσω», περπατώντας τους γιά λίγο τώρα, μαζί σου. Δρόμοι ἐσωτερικοί, δρόμοι τῆς φαντασίας καί τοῦ παραμυθιοῦ, δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς, δρόμοι τῆς Δύσης. Δρόμοι τοῦ μεταξιοῦ, ἀλλά καί τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, δρόμοι τῆς ὑποψίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί δρόμοι τῆς σωτήριας βεβαιότητας.